Partneri a kamaráti 

Čo robíme

Podporujeme vzájomnú spoluprácu a prezentáciu spoločností, či jednotlivcov a premieňame ich na výhodné, či výnosné možnosti rastu a profitability firiem. Spájame spoločnosti. 

Prečo s nami?

​​Cieľom spoločnosti BC Trade House je rozvíjanie schopností spoločností zvyšovať predaj konkurencieschopných výrobkov a služieb a zároveň vytvára príležitosť k tomu, aby spoločnosti dosahovali svoje úspechy.  

Podporili nás ako prví!

Firma tradehouse.sk https://www.tradehouse.sk je s nami od vzniku OZ a je prvou firmou ktorá nás podporila, za čo sme jej nesmierne vďační.

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik

Pomáhame si navzájom, pri rôznych akciách, ktoré usporadúvame najme pri vodných tokoch, či vodných nádržiach, keďže práve Slovenský vodohospodársky podnik má tieto toky v správe.

Taktiež, ak vodohospodári niečo organizujú, pozývajú nás aj oni, buď na akcie spojené s čistením koryta, či brehu riek a potokov, alebo ako teraz naposledy, keď nás SVP pozvalo na 50 výročie vodnej priehrady Ružin a mohli sme tam prezentovať naše OZ a pozrieť si VS, aj z jej útrob.