Partneri a kamaráti 

Čo robíme

Podporujeme vzájomnú spoluprácu a prezentáciu spoločností, či jednotlivcov a premieňame ich na výhodné, či výnosné možnosti rastu a profitability firiem. Spájame spoločnosti. 

Prečo s nami?

​​Cieľom spoločnosti BC Trade House je rozvíjanie schopností spoločností zvyšovať predaj konkurencieschopných výrobkov a služieb a zároveň vytvára príležitosť k tomu, aby spoločnosti dosahovali svoje úspechy.  

Podporili nás ako prví!

Firma tradehouse.sk https://www.tradehouse.sk je s nami od vzniku OZ a je prvou firmou ktorá nás podporila, za čo sme jej nesmierne vďační.

OZ Ružinska priehrada vodná nádrž

Najväčší kamaráti spomedzi OZ, s ktorými sme sa spriatelili pri čistení priehrady Ružin, v roku 2021.

Pomáhame si navzájom pri čistení prírody, ale aj s riešením problémov. Stretávame sa často a máme veľmi dobré vzťahy s predsedom OZ Jozefom Kojeckým, ktorého sme prijali do našej Čivas rodinky, ako plnohodnotného člena. 

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik

Pomáhame si navzájom, pri rôznych akciách, ktoré usporadúvame najme pri vodných tokoch, či vodných nádržiach, keďže práve Slovenský vodohospodársky podnik má tieto toky v správe.

Taktiež, ak vodohospodári niečo organizujú, pozývajú nás aj oni, buď na akcie spojené s čistením koryta, či brehu riek a potokov, alebo ako teraz naposledy, keď nás SVP pozvalo na 50 výročie vodnej priehrady Ružin a mohli sme tam prezentovať naše OZ a pozrieť si VS, aj z jej útrob.

F & J elektro s.r.o.

Firma v ktorej je spoločníkom člen nášho OZ, ktorá nám taktiež pomáha, buď finančne, alebo materiálne.